ไทยทึ่ง พาทึ่งพลังศรัทธา ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ จ.นครศรีธรรมราช

0 views
|

ไทยทึ่ง พาทึ่งพลังศรัทธา ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ จ.นครศรีธรรมราช

ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ จ.นครศรีธรรม ไอ้ไข่ เด็กวัดศักดิ์สิทธิ์ ไทยทึ่ง WOW! THAILAND พาทึ่งพลังศรัทธา มาดูไอไข่ วัดเจดีย์ ชอบอะไรที่สุด และเป็นทีนับถือศรัทธาของประชนมากมาย

เด็ก n
เอ็นวี